Αναφορά στη στήλη “5 λεπτά” (Φιλελεύθερος) – «Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη»

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη 2019 (Φιλελεύθερος, 19/12/19)

 

  1. Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα; Η Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη έχει θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από το θέμα της μετανάστευσης. Το φαινόμενο είναι οικουμενικό, διαχρονικό, με πολλές αιτίες και με πολλαπλές συνέπειες, τις οποίες εν μέρει συναντάμε και στην Κύπρο.
  1. Είναι κατανοητός ο διαχωρισμός ανάμεσα στους μετανάστες και στους πρόσφυγες; Είναι αλήθεια ότι ενώ ο κάθες όρος προσδιορίζει κάτι διαφορετικό, υπάρχει μια σύγχυση στη χρήση αυτών των όρων. Πολύ συχνά στα μέσα υπάρχουν αναφορές για τους δείκτες μετανάστευσης, ενώ ουσιαστικά γίνεται λόγος για τους πρόσφυγες, που προφανώς αποτελούν μια διαφορετική πληθυσμιακή ομάδα.

 

  1. Ποια είναι η κατάσταση στη Κύπρο γύρω από την μετανάστευση; Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο από το 1983 μέχρι το 2011 ήταν θετική, δηλαδή υπήρχε ένα σταθερό θετικό πρόσημο. Κατά το διάστημα 2012-2015 υπήρχε αρνητική καθαρή μετανάστευση, προφανώς εξαιτίας της αρνητικής οικονομικής κατάστασης. Εκ νέου, ο αριθμός των μεταναστών προς την Κύπρο έχει αυξητική τάση από το 2016 και μετά.
  1. Τι διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν; Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για το 2018 είχε σε ισχύ περίπου 246.000 έγγραφα διαμονής πολιτών της Ε.Ε και υπηκόων τρίτων χωρών. Σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να προστεθεί και ο συνολικός αριθμός όσων διαμένουν παράνομα στη χώρα (π.χ. άτομα των οποίων έληξε η άδεια παραμονής, άτομα που εισέρχονται στη Δημοκρατία παράνομα), αριθμός ο οποίος δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.

 

  1. Ποιες είναι οι συνέπειες μια τέτοιας κατάστασης; Πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό ότι οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές, στις οποίες ενυπάρχουν πολλά και διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία. Αυτό αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση η οποία δεν πρόκειται να μεταβληθεί τα επόμενα χρόνια, γι’αυτό θα πρέπει να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από μια τέτοια διεργασία, παρά να εμμένουμε και να τονίζουμε εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν «διαφορετικούς».
Tags: No tags

Comments are closed.