ΒΙΒΛΙΑ

Από τις σπουδές στην εργασία. Πως να χρίσεις το επαγγελματικό σου προφίλ (Εκδόσεις Κλειδάριθμος)

 

Αυτό το βιβλίο έχει στόχο να δώσει πληροφορίες για τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία μπορείς να ενισχύσεις το επαγγελματικό σου προφίλ, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών σου όσο και μετά. Είναι ένας κατατοπιστικός οδηγός στον οποίο  μπορείς να βρεις συγκεκριμένες προτάσεις και συμβουλές για να προετοιμαστείς όσο το δυνατόν καλύτερα για τον επαγγελματικό στίβο.

 

 

Απο-ιδρυματοποίηση ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το βιβλίο με τίτλο “Απο-ιδρυματοποίηση ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία” είναι η πρώτη μου εκδοτική προσπάθεια. Το βιβλίο περιγράφει τη διαδικασία της απο-ιδρυματοποίησης στην Κύπρο και στοχεύει να παρουσιάσει ένα θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τις αποδεσμεύσεις των τελευταίων ατόμων που ακόμα ζουν σε ιδρύματα. Το βιβλίο εκδόθηκε από την Power Publishing (212 σελίδες).

 

De-institutionalisation of Persons with Intellectual Disabilities in the Republic of Cyprus (in Greek)

The book titled as “De-institutionalisation of Persons with Intellectual Disabilities in the Republic of Cyprus” (In Greek: Απο-ιδρυματοποίηση ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία) is my first published work. The book describes the progress of de-institutionalisation in Cyprus and aims to provide a new theoretical framework regarding the discharge of the last groups of persons still leave in institutions. The book was published by Power Publishing (212 pages).

Οι πρακτικές εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο (Εκδόσεις Πεδίο)

Το βιβλίο με τίτλο “Οι πρακτικές εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο” (Εκδόσεις Πεδίο, 368 σελίδες) είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο επιμελήθηκα το 2011. Το βιβλίο περιέχει 25 άρθρα/κεφάλαια, τα οποία έχουν γραφθεί από κοινωνικούς λειτουργούς. Οι συγγραφείς σκιαγραφούν τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των θεωριών της κοινωνικής εργασίας στο πεδίο, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.

 

Social Work Application in Greece and Cyprus

The book is the first book I edited in 2011 (pp.368). The book contains 25 articles/chapters, written by social workers. The authors describe the application of social work methods and theories in the fieldwork, either in Greece or Cyprus.

De-institutionalisation, organisational changes and professional roles / Απο-ιδρυματοποίηση, οργανωτικές αλλαγές και επαγγελματικοί ρόλοι

Νεανική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πρακτικά Ημερίδας)