ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας – Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (2021) Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020 και οι μελλοντικές προοπτικές στην Κύπρο», Διάρκεια: 8 ώρες, Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Μαίου 2021.

Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (2021) Διαμόρφωση, διοίκηση και διενέργεια επιδοτούμενων σεμιναρίων από την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού διάρκειας 25 ωρών με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων προς σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων». Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης εκπαιδεύτηκαν 14 επαγγελματίες από φορείς, οργανώσεις και ΜΚΟ, Πρώτο εξάμηνο 2021 (Μάρτιος 2021).

Online Εβδομάδα Επαγγελματικής Καθοδήγησης. Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Χτίσε τον εαυτό σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Επαγγελματική δικτύωση και Εργασιακή ευελιξία)», Διάρκεια: 90 λεπτά. Πανεπιστήμιο Frederick, Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 (στα Ελληνικά).

Online Εβδομάδα Επαγγελματικής Καθοδήγησης. Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Χτίσε τον εαυτό σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Επαγγελματική δικτύωση και Εργασιακή ευελιξία)», Διάρκεια: 90 λεπτά. Πανεπιστήμιο Frederick, Δευτέρα 28 Απριλίου 2020 (στα Αγγλικά).

Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (2019) Διαμόρφωση, διοίκηση και διενέργεια επιδοτούμενων σεμιναρίων από την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού διάρκειας 35 ωρών με τίτλο «Κατάρτιση ανώτερου προσωπικού εθελοντικών οργανώσεων σε σύγχρονα διαχειριστικά θέματα». Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης εκπαιδεύτηκαν 10 επαγγελματίες από φορείς, οργανώσεις και ΜΚΟ, Δεύτερο εξάμηνο 2019 (Οκτώβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019).

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Frederick (2017) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εξειδίκευσης Σχολικών Κοινωνικών Λειτουργών. Πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών – Διδασκαλία 8 ώρες. Νοέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2017. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης συμμετείχαν επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί.

Διοργάνωση και διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους Εργαζομένους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ιανουάριος 2016 – Ιούνιος 2016. Συνεργασία με τον Κλάδο Ευημερίας της ΠΑΣΥΔΥ. Διεξήχθηκαν 4 σεμινάρια με θέμα «Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση» σε Λευκωσία και Λεμεσό. Συνολικά 120 συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (2015) Διαμόρφωση, διοίκηση και διενέργεια επιδοτούμενων σεμιναρίων από την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού διάρκειας 30 ωρών με τίτλο «Κατάρτιση προσωπικού κοινωνικών υπηρεσιών σε στρατηγικές έρευνας, αξιολόγησης και αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών». Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης εκπαιδεύτηκαν 12 επαγγελματίες από φορείς, οργανώσεις και ΜΚΟ, Δεύτερο εξάμηνο 2015 (Δεκέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2016).

Cypronetwork – Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, «Κατάρτιση σε Κοινωνικές Δεξιότητες των Ευάλωτων ομάδων του Πληθυσμού» για το Έργο «Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες μέσω της ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και άλλων Δραστηριοτήτων». Διδασκαλία σε Σεμινάρια διάρκειας 30 μηνών (Φεβρουάριος 2013 – Σεπτέμβριος 2015). Σύνολο: 350 ώρες.